Lavt stoffskifte

Hva er det?

Tjenesten innebærer utredning av mistenkt lavt stoffskifte, samt behandling og oppfølging av pasienter der diagnosen bekreftes.

Hvem er det for?

Pasienter med diagnostisert lavt stoffskifte, latent lavt stoffskifte (f.eks. forhøyet anti-TPO) eller med mistenkt lavt stoffskifte pga symptomer som slitenhet, generell treghet eller vektutfordringer. En vurdering av stoffskiftet bør inngå i utredningen av slitenhet. Det er særlig aktuelt for pasienter som ønsker bedre oppfølging av ledsagende utfordringer og som ikke har tilfredsstillende virkning av medisineringen. Jeg behandler ikke pasienter som har kreft.

Hvordan foregår det?

Før første time vil du bli bedt om å fylle ut flere skjemaer. Ved første konsultasjon (55 min eller 85 min) vil jeg gå gjennom sykehistorien din og undersøke deg. Prøvetakingen gjøres på Lab1 etter timen eller en annen dag. Det tar ca 3-4 uker før prøvesvarene er klare. Ved andre konsultasjon (40 min eller 55 min) får du tilbakemelding om hormonstatus, utvalgte næringsstoffer og eventuell autoimmunitet. Legen lager en behandlingsplan til deg og forskriver stoffskiftehormoner (herunder Levaxin, Liothyronin og NDT) så lenge du følges opp. Inntil du har funnet rett dose, kan det være nødvendig med oppfølging (13 min eller 25 min) hver 5.-7. uke. Når stoffskiftet er stabilt, må du ha minst to kontroller i året. Lengre tid til oppfølgingstimer kan måtte påregnes ved flere samtidige problemstillinger.

Hva får du ut av det?

Du får hormonbehandling som er fysiologisk korrekt og samtidig hjelp til å håndtere eventuelle ledsagende utfordringer med ernæring og fordøyelse. Betydningen av eventuell autoimmunitet vil også tas i betrakning.

Har du flere spørsmål?