Tjenester

Hvilke tilstander kan utredes og behandles hos meg? 

Fordøyelsessystemet "Hver sykdom begynner i tarmen_” Utredning og behandling av funksjonelle mage- tarmsykdommer som vanligvis behandles uten operasjon i tillegg til konsekvenser av disse som næringsmangel. Slik som

  1. Irritabel tarmsyndrom (IBS)
  2. Diaré eller Forstoppelse hos voksne og barn
  3. Magesmerter (Kolikk)
  4. Tarminfeksjon forårsaket av parasitter Giardia eller Amøbiasis. Blastocystis H. Ink.Barnemark. osv...
  5. SIBO (bakteriell overvekst i tynntarm)
  6. H. Pylori.
  7. Candidiasis intestinal.
  8. Matintoleranse.
  9. Inflamatoriske tarm sykdommer. Ulcerøs kolitt, Crohns sykdom

Autoimmun betennelse i kroppen.

Slapphet/ Tretthet/ Nedsatt energi

Lavt stoffskifte

I mitt legepraksis skal være åpen og tilgjengelig for alle mennesker som søker hjelp hos meg for sine helseplager. 

Medlemskap

Medlemskap kan ikke tilbys på nåværende tidspunkt.

Priser

1) Refusjon: Lege Aicha Aibo er en helprivat legepraksis uten avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden.
2) Betaling: Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan endres underveis. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv.

Det må betales for reservert tid. Pris ved overskytende tid blir etter tabellen over samlet tidsbruk. Laboratorieprøver er dekket av Folketrygden. Egne priser på laboratorieprøver hos Lab1. Les om betaling med Vipps.

Tjeneste
Første time (55 min) 1500 kr
Første time, ekstra lang (85 min) 2000 kr
Ekstra kort time (15 min) 500 kr
Kort time (30 min) 800 kr
Vanlig time (40 min) 1200 kr
Lang time (55 min) 1500 kr
Ekstra lang time (85 min) 2000 kr

| Utenom time |

| Injeksjon im/sc1 | 100 kr | | Resept2 | 150 kr | | Henvisning2 | 300 kr | | Legeerklæring2 3 | 300 kr | | Sykemelding2 3 | 300kr | | Svar på spørsmål | 200 kr | | Kopi av prøvesvar2 4 | 150 kr |

Betaling
Fakturagebyr 50 kr
Ekstra Tid på konsultasjon
5 min 200
10 min 300

1 ikke inkludert pris på preparat
2 ikke inkludert eventuell postforsendelse og fakturagebyr
3 fast beløp som kommer i tillegg til tidsbruk
4 sendes i PasientSky
5 for hver postforsendelse
6 for selve prøvetakingen - pris på analyser kommer i tillegg