Tjenester

Jeg jobber med

[Funksjonelle mage-tarmsykdommer ] IBS, kronisk forstoppelse / diare eller veksling mellom. Lekk tarm, ubalnse i tarmflora, parasitt infeksjon i tarm, Candida oppvokst i tarmen, bakteriell overvekst i tynntarm (SIBO). Samtidig hjelp til å håndtere eventuelle ledsagende utfordringer. foks næringsmangler som konsekvans kommer av disse sykdommene.

[Lavt stoffskifte]. Finn ut om du har lavt stoffskifte, få hormonbehandling som er fysiologisk korrekt.

Medlemskap

Medlemskap kan ikke tilbys på nåværende tidspunkt.

Priser

1) Refusjon: Lege Aicha Aibo er en helprivat legepraksis uten avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden.
2) Betaling: Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan endres underveis. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv.

Det må betales for reservert tid. Pris ved overskytende tid blir etter tabellen over samlet tidsbruk. Laboratorieprøver er dekket av Folketrygden. Egne priser på laboratorieprøver hos Lab1. Les om betaling med Vipps.

Tjeneste
Første time (55 min) 1700 kr
Første time, ekstra lang (85 min) 2200 kr
Ekstra kort time (13 min) 500 kr
Kort time (25 min) 900 kr
Vanlig time (40 min) 1300 kr
Lang time (55 min) 1700 kr
Ekstra lang time (85 min) 2200 kr
Utenom time
Injeksjon im/sc1 200 kr
Resept2 150 kr
Henvisning2 500 kr
Legeerklæring2 3 300 kr
Sykemelding2 3 300kr
Svar på spørsmål 200 kr
Kopi av prøvesvar2 4 150 kr
Betaling
Fakturagebyr 50 kr
Ekstra Tid på konsultasjon
5 min 200
10 min 300
15 min 500
20 min 600
25 min 900
30 min 950
35 min 1100
40 min 1200
45 min 1300
50 min 1400
55 min 1500
60 min 600
65 min 1700
70 min 1750
75 min 1800
80 min 1850
85 min 2200
90 min 2250

1 ikke inkludert pris på preparat
2 ikke inkludert eventuell postforsendelse og fakturagebyr
3 fast beløp som kommer i tillegg til tidsbruk
4 sendes i PasientSky
5 for hver postforsendelse
6 for selve prøvetakingen - pris på analyser kommer i tillegg