Forberedelse til konsultasjon.

  1. For at du skal få mest mulig ut av konsultasjonen, kan det være lurt enkelte forberedelser i forkant.

  2. Tenk gjennom hva du ønsker ut av konsultasjonen: For at jeg kunne hjelpe deg best mulig, er det viktig at du formidler hva du ønsker hjelp med.

  3. Tenk gjennom hvilke plager du søker hjelp for. Det er viktig at du samler mest mulig presis informasjon om sykdommen eller plagene dine.

  4. Skriv ned eventuelle spørsmål du måtte ha til legen. Det er fort gjort å glemme noen av spørsmålene du har tenkt å stille til legen under konsultasjonen. Det er derfor lurt å notere ned eventuelle spørsmål du ønsker svar på før du møter til timen.

  5. Din helsehistorie. Dersom du ikke har vært hos meg tidligere, kan det være lurt å ha med informasjon om tidligere sykdommer, medisinbruk, gamle prøvesvar og sykdommer som går i familien din osv...