Betingelser

Åpningstider

Åpningstiden er kl 8:30-15:30 på mandag til onsdag.

Timebestilling

Timebestillinger gjøres på nettsiden. Timeavtalen er gyldig når tid reserveres i timeboken og brukeren er verifisert. Etter spesiell avtale kan timer ordnes utover kontortiden innenfor kl 7:00-18:00 på hverdager.

Avbestilling

Timer må avbestilles eller endres senest 48 timer i forveien. Hvis det er mindre enn 72 timer igjen til timen, må avbestilling eller endring varsles per SMS (ellers regnes ikke timen som avbestilt).

Forsinkelser

For å unngå forsinkelser må det avtales ny time for å fortsette det som ikke ble fullført innenfor tiden. Pasienter som er mer enn 15 minutter forsinket, regnes som ikke møtt.

Ikke møtt

Pasienter som ikke møter til reservert time, må betale full konsultasjonspris og avtale ny time. Ved oppgjør før timens slutt, godtas kvarte beløpet som kompensasjon. Ved stadig manglende oppmøte, vil behandlingen bli avsluttet og pasienten bedt om å finne en annen lege.

Betaling

Betaling kan gjøres kontant, med kort, ApplePay, Vipps eller faktura. Ved fakura tilkommer fakturagebyr. Betaling må skje ved levering av tjenesten og før timens slutt. Det kreves forhåndsbetaling ved bestilling av resept, henvisning, legeerklæring, sykemelding eller kopi av prøvesvar utenom time. Det reserveres tid i timeboken for utføring av tjenesten. Forhåndsbetaling kan derfor ikke refunderes. Følgende kort aksepteres: MasterCard, Visa, Maestro, V pay, Electron, JCB og Diners Club.

Priser

Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden og på kontoret. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan endres underveis. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv. Enkelte tjenester kan være dekket av privat helseforsikring. For medlemmer gjelder gunstigere priser.

Medlemskap

Medlemskap betales på forskudd månedlig og gir bedre priser, samt en rekke andre fordeler. For å få medlemspris må medlemskontingenten være betalt før timen begynner.

Refusjon

Lege Aicha Aibo har en helprivat legepraksis uten avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden. Tredjepartstjenester som ordinært er refusjonsberettiget, inkludert legemidler på blå resept og blodprøver som analyseres ved laboratorier med avtale med regionalt helseforetak, vil fortsatt være refusjonsberettiget ved rekvisisjon fra privatlege.

Fastlege

Lege Aicha Aibo er ikke fastlege. Du trenger derfor en fastlege i tillegg for øvrige helsetjenester og kommunikasjon med NAV.

Klager og forslag

Tilbakemeldinger kan gis direkte til legen eller anonymt via dette skjemaet.

Oppførsel

Vold og uforskammet oppførsel tolereres ikke. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt umiddelbart for å beskytte andre. Pasienten vil fjernes fra listen og hendelsen vil bli dokumentert i journalen.

Tilgjengelighet

Det er adgang til lokalet via heis. Er nede i 1 ets og utstyrt for funksjonshemmede.

Oppfølging

Det forventes at beskjed gis skriftlig eller ved konsultasjon ved ønske om å avslutte lege-pasient-forholdet. Lege-pasient-forholdet opphører ved manglende bestilling av oppfølgingstime innen anbefalt tidsramme.

Ansvar

All behandling utenom det som er forskrevet eller som utføres etter at lege-pasient-forhold er avsluttet, gjøres på eget ansvar. Pasienten må holde seg oppdatert på gjeldende betingelser. Pasienten må selv bestille oppfølgingstime som avtalt.

Kontakt

For alt som er tidskritisk, ring (svar nå). For alt som haster, send SMS (svar innen 1 døgn). For alt som er viktig (medisinske spørsmål), send melding i PasientSky (svar etter 1-2 dager). For andre spørsmål, send e-post (svar etter 1-2 dager). Ved manglende svar innen rimelig tid, benytt neste aktuelle kontaktalternativ. Ta kontakt hvis du opplever komplikasjoner til behandling. Ikke forvent svar på henvendelser via Facebook.

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for snarlig medisinsk hjelp, ta kontakt med legevakt (ring 116117). Ved en medisinsk nødsituasjon, ta kontakt med ambulanse (ring 113). Jeg tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp.

 

 

Jeg har lest og forstått teksten over.

Jeg erklærer at jeg har vurdert å benytte tilsvarende offentlige helsetilbud først og velger av egen overbevisning å benytte meg av private helsetjenester.

Jeg erklærer at jeg vil bli pasient hos Lege Aicha Aibo

Jeg har gjort meg kjent med prisene på tjenestene jeg vil bestille og vil betale det fulle beløpet for disse ved levering av tjenesten.

 

 

 

Navn
Dato