Mitt navn er Aicha Ibrahim Aibo.

Jeg er godkjent lege i Norge og har i mange år jobbet som spesialist innen allergologi ved et sykehus i Spania. Der opparbeidet jeg en bred erfaring og kompetanse innen diagnostisering, behandling og forebygging av allergi sykdommer. Jeg driver som privatpraktiserende lege på Lysaker og har ikke avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden. Jeg er opptatt av å se hele mennesket, hver enkelt pasient som individ og tilbyr praktiske løsninger som kan bedre helsen din på en naturlig måte, men samtidig liker jeg å holde meg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. I mitt legepraksis skal være åpen og tilgjengelig for alle mennesker som søker hjelp hos meg for sine helseplager. Men jeg fokuserer meg på funksjonelle mage-tarm plager, matintoleranse, kosthold og ernæring, autoimmunbetennelse, thyroidea sykdommer. Jeg pleier å lyttet til pasienten, helbrede, lindre og trøste. Bry meg om hvordan de har det og vil hjelpe dem best mulig og at pasienten bli møtt med forståelse og engasjement som er halve medisinen. Samarbeidet med pasienten skal baseres på gjensidig tillit, bygge på informert samtykke. Pasienten skal behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt.

Jeg er ikke godkjent allergolog i Norge.