Mitt navn er Aicha Ibrahim Aibo.

Jeg er godkjent lege i Norge og har i mange år jobbet som spesialist innen allergologi ved sykehus i Spania. Der opparbeidet jeg en bred erfaring og kompetanse innen diagnostisering, behandling og forebygging av allergi sykdommer med spesiell fokus på mat allergi, mat intoleranse og mage - tarm sykdommer. Jeg driver som privatpraktiserende lege på Lysaker og har ikke avtale med kommunen. Tjenestene er derfor uten refusjon fra Folketrygden.

Jeg er opptatt av å se hele mennesket, hver enkelt pasient som individ og tilbyr praktiske løsninger som kan bedre helsen din på en naturlig måte, men samtidig liker jeg å holde meg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. I mitt legepraksis skal være åpen og tilgjengelig for alle mennesker som søker hjelp hos meg for sine helseplager. Men jeg fokuserer meg på funksjonelle mage-tarm plager, matintoleranse, kosthold og ernæring, autoimmunbetennelse og thyroidea sykdommer.

Jeg pleier å lyttet til pasienten, helbrede, lindre og trøste. Bry meg om hvordan du har det og vil hjelpe deg best mulig og sørge for at du blir møtt med forståelse og engasjement som er halve medisinen. Jeg pleier å bygge en samarbeid og informert samtykke basert på gjensidig tillit. Hos meg pasienten skal behandles med barmhjertighet, omsorg og respekt.

Jeg er ikke godkjent allergolog i Norge.