Velkommen!

Mitt navn er Aicha Ibrahim Aibo. Jeg driver som privatpratiserende lege på Lysaker. Jeg er opptatt av å se hver enkelt pasient som individ og holder meg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling.

Mine viktigste mål er forebygging, utredning og behandling av pasienter som sliter med livsstilsrelaterte sykdommer. Dette kan være:

Jeg ser helheten og tilbyr praktiske løsninger som kan bedre helsen din på en naturlig måte.