Velkommen!

Mitt navn er Aicha Ibrahim Aibo. Jeg driver som privatpratiserende lege på Lysaker. Jeg er opptatt av å se hver enkelt pasient som individ og holder meg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling.

Behandling Jeg behandler pasienter med mage-tarm plager og autoimmun betennelse i kroppen, inkludert assosierte resultater / konsekvenser for tilstanden. Videre kan jeg gjøre en vurdering av pasienter med mistenkt av matiintoleranse, parasitt infeksjon, SIBO (bakteriell overvekst i tynntarm... ).

Mitt viktigste mål er forebygging, utredning og behandling av pasienter som sliter med mage-tarm. Dette kan være:

NB!